Stáhněte si provozní řád našeho ubytovacího zařízení. Pozorně si jej přečtěte, tento ubytovací řád je závazný pro veškeré návštěvníky našeho zařízení.